Fotografie

cykl vanishing portraits


portret klasyczny


akt


mokry kolodion/ambrotypia